Publicerad: onsdag, 12 juni, 2019 - 12:54Uppdaterad: onsdag, 12 juni, 2019 - 17:04

Finsk modell rekommenderas för digitalisering inom socialvården

Det finska Kanta-systemet för e-tjänster inom socialvården borde införas som en blankettlag på Åland. Det rekommenderar en rapport framtagen av arbetsgruppen för digitalisering inom socialvården med fokus på klient-dataarkiv och tillhörande e-tjänster.

- Kanta är ett system som redan finns framtaget och som fungerar tillsammans med den finska lagstiftningen. Eftersom vi delar majoriteten av våra lagar med Riket skulle det gå enkelt att införa systemet som en blankettlag med några relevanta avvikelser, säger Magnus Sandberg, ordförande för arbetsgruppen.

Med relevanta avvikelser avses främst sådana instanser som uppkommer av att socialvården i Riket sköts främst av FPA men på Åland också har en grund i kommunerna.
- Utkomststöd och moderskapsstöd, till exempel, är något som på Åland skulle föras in i Kanta men som inte gör det på den finska sidan, säger Sandberg.