Publicerad: torsdag, 12 december, 2019 - 06:41
  • Arkivbild: ÅSUB. Foto: Malin Lundberg

Det finns över 16.000 bostäder

Vid senaste årsskiftet fanns närmare 16.400 bostäder på Åland och 14.000 är stadigvarande bebodda. Det visar statistik från Åsub.

Knappt 44 procent av de bebodda bostäderna finns i Mariehamn, 49 procent på landsbygden och sju procent i skärgården. Det totala antalet bostäder har ökat med 120 under 2018 och med nästan 4.000 sedan år 2000.

Över 60 procent av de bebodda bostäderna finns i fristående småhus och närmare 30 procent i flervåningshus. Jämfört med år 2000 har andelen bostäder i småhus minskat något, medan andelen bostäder i flervåningshus ökat. Två tredjedelar av hushållen äger sina bostäder. Den genomsnittliga bostadsytan är 98 kvadratmeter per hushåll eller 47 kvadratmeter per person. Sedan år 2000 har medelytan per person blivit sju kvadratmeter större, en ökning med 17 procent. Sju procent av hushållen är trångbodda, vilket innebär att bostaden har färre rum än antalet boende, exklusive köket.