• Jenni Lucenius i Glamiders i Långbergssöda. Foto: Nina Smeds.
  • Jenni Lucenius visar fornfynd från utgrävningarna. Foto: Nina Smeds.
Jenni Lucenius intervjuas av Nina Smeds:
Publicerad: fredag, 13 juli, 2018 - 05:50, uppdaterad: fredag, 13 juli, 2018 - 10:13

”Det finns ett behov att fortsätta”

Del tre i projektet att kartlägga fornlämningarna i Långbergsöda och Tengsöda byar i Saltvik är inne på sin nästsista vecka. Men det finns ett behov att fortsätta undersökningarna i området säger antikvarie Jenni Lucenius vid landskapets kulturbyrå.

Lucenius hoppas på budgetmedel för nästa år. Hon är förhoppningsfull eftersom man har samma regering för nästa års budget. De tre områden som man undersökt är de som prioriterats högst.

- De har mest öppna ärenden, frågor och kanske konflikter som behöver redas ut. Nu har vi fått ett bra underlag för att gå vidare med frågor som markägarna har, säger Jenni Lucenius.

Genom projektet fastställer man mer exakta gränser eftersom områdena i dagsläget bestäms av vägar, diken och fastighetsgränser. Efter grävningarna återstår ännu arbete innan gränserna är omdragna.

- Man ska analysera och sammanställa arbetet till en rapport som ligger som underlag till ett beslut om gränserna ska ritas om och i sånt fall hur, säger Jenni Lucenius.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.