• Jenni Lucenius i Glamiders i Långbergssöda. Foto: Nina Smeds.
  • Jenni Lucenius visar fornfynd från utgrävningarna. Foto: Nina Smeds.
Jenni Lucenius intervjuas av Nina Smeds:
Publicerad: fredag, 13 juli, 2018 - 05:50, uppdaterad: fredag, 13 juli, 2018 - 10:13

”Det finns ett behov att fortsätta”

Del tre i projektet att kartlägga fornlämningarna i Långbergsöda och Tengsöda byar i Saltvik är inne på sin nästsista vecka. Men det finns ett behov att fortsätta undersökningarna i området säger antikvarie Jenni Lucenius vid landskapets kulturbyrå.

Lucenius hoppas på budgetmedel för nästa år. Hon är förhoppningsfull eftersom man har samma regering för nästa års budget. De tre områden som man undersökt är de som prioriterats högst.

- De har mest öppna ärenden, frågor och kanske konflikter som behöver redas ut. Nu har vi fått ett bra underlag för att gå vidare med frågor som markägarna har, säger Jenni Lucenius.

Genom projektet fastställer man mer exakta gränser eftersom områdena i dagsläget bestäms av vägar, diken och fastighetsgränser. Efter grävningarna återstår ännu arbete innan gränserna är omdragna.

- Man ska analysera och sammanställa arbetet till en rapport som ligger som underlag till ett beslut om gränserna ska ritas om och i sånt fall hur, säger Jenni Lucenius.

Fler Nyheter

LR avvisar besvär över flygtrafik

Avvisa besvären över beslutet om flygtrafiken på rutten Mariehamn-Arlanda. Det skriver landskapsregeringen i sitt bemötande över bolaget AirAX besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över beslutet i maj att låta Danish Air Transport ta över flygtrafikavtalet när Nextjet gått i konkurs.

Vårdfack utanför övertidsförbud

När övertidsförbudet bland olika nationella fack utlyses mellan den 26 och 28 september står merparten av de åländska fackanslutna utanför.

Finström behöver bygga ut äldreomsorgen

Jana Andersson, föreståndare vid äldreboendet Rosengård intervjuas av Tomas Tornefjell.
Ett seniorboende med lägenheter för personer mellan 55 och 75 år, en utbyggnad av kommunens effektiviserade serviceboende och ett demensboende för 8-10 personer. Det är några av de önskemål som finns med i den rapport som en arbetsgrupp tagit fram om äldreomsorgen i Finström på begäran av kommunstyrelsen.

Körde bil trots 2,7 promille i blodet

En 41-årig kvinna har av tingsrätten dömts till villkorligt fängelse i 4 månader för grovt rattfylleri.

"Psykiaterbrist hot mot rättssäkerheten"

Resedas ordförande, Henrik Lagerberg, intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Det blir ingen kontinuitet då man träffar olika läkare och rättssäkerheten vid till exempel beslut om tvångsåtgärder kan bli lidande. Det menar intresseföreningen för psykisk hälsa Reseda med anledning av läget inom psykiatri inom ÅHS.

Besvär om kommunutredare

Hammarland besvärar sig över landskapsregeringens beslut att tillsätta kommunindelningsutredare. Kommunsstyrelsen har beslutat lämna in en förvaltningsklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Lärorikt vattenprojekt på Gotland

Britt Lundberg, styrelseordförande Ålands vatten
Vår prioritet är forfarande att få en dricksvattentäkt till, men Gotlands projekt med avsaltning av havsvatten är intressant. Det säger Britt Lundberg, styrelseordförande i Ålands Vatten, som gjort ett studiebesök hos sina kolleger på den svenska ön.

Granulat ska förvaras bättre i Jomala

Jomala kommun jobbar som bäst med att hitta en bättre förvaringsplats för granulat som man köper in till konstgräsplanen vid Vikingahallen.

Nöjda med Skördefesten

Intervju med Liz Mattsson från Gomorron
Än så länge är det för tidigt att säga hur många som besökte Skördefesten, men verksamhetsledare Liz Mattsson säger att de gårdar som hade flest besök räknade in mellan 8.000-12.000 personer.