Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 10:07Uppdaterad: torsdag, 9 juli, 2020 - 13:40
  • Finansministern leder pensionsfonden. Foto Nina Smeds

Finansministern leder pensionsfonden

Finansminister Torbjörn Eliasson (C) utses till ordförande för Ålands pensionsfond.

Fondens uppgift är att fondera pensionsmedlen så att de blir till störst nytta för landskapets pensionssystem.

Vice ordförande blir Ola Sundberg. Till övriga ledamöter utses Hanna Vetriö, Tuula-Riitta Nyström, Anne-Git Elling, Gudrun Gudmundsen och Mikael Johansson.

Ordförande får 2.000 euro per årsmöte och ledamöter får 1.200 euro. Dessutom får de 150 respektive 120 euro per bevistat möte. Mandatperioden sträcker sig åren 2020-2023.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »