Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 maj, 2021 - 15:13Uppdaterad: fredag, 7 maj, 2021 - 16:45

Färre VL-styrelseledamöter föreslås

En aktieägare föreslår inför bolagsstämman att Viking Lines styrelse ska minskas och bestå av en ordförande och fyra till sex ledamöter.

Styrelsen ska inte utse någon suppleant, enligt förslaget. Viking Lines vd Jan Hanses säger att han inte tror att förslaget kommer att gå igenom. Han känner inte till syftet, men säger att det kan handla om att en styrelse med färre medlemmar anses kunna spara pengar för bolaget.

Patric Wiik, som är ordförande för Aktieägarföreningen Viking rf, säger att förslaget inte kommer från deras sida.

-Vi ser gärna att man har en styrelse med bred kompetens och arvodena är ju inte så höga att det finns ekonomiska skäl att minska på antalet styrelsemedlemmar.

Viking Lines Styrelse föreslår i egenskap av nomineringskommitté återval av ordförande Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf. Christina Dahlblom föreslås till ny ordinarie medlem. Hon ska ersätta Laura Tarkka som har undanbett sig omval.

Till suppleanter föreslås återval av Ulrika Danielsson och Casper Lundqvist.

Gert Sviberg föreslås bli ny styrelsesuppleant.

Årsarvodet föreslås ligga kvar på 28.000 euro för ordförande, 22.000 för ledamöterna och 5.000 euro för suppleanterna. Styrelsen ersätts också med 1.000 euro per möte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »