Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 april, 2021 - 06:24Uppdaterad: tisdag, 20 april, 2021 - 10:13

Får spinnfiska från land

Från mitten på april till mitten på juni är det förbjudet att idka spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön.

Landskapsregeringen har dock beslutat bevilja ett undantag till Kungsö fisksamfällighet och landskapets fastighetsverk.
I Kungsö vill man utveckla sport- och turistfisket i fiskekortsområdet och har tidigare år också beviljats undantag och erfarenheten har varit att det inte medfört störningar för häckande fågel.

Fastighetsverket beviljas undantag tillsammans med delägare i det samfällda vattenområdet kring Bomarsunds fästning och Prästö. Också där har man tidigare fått tillstånd att spinnfiska från land.
Undantagen gäller endast fiske från strand på fasta Åland, öar i områdena omfattas inte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »