Publicerad: onsdag, 11 september, 2019 - 10:15

Får inte flytta rester av saltsjuderi

En fastighetsägare i Eckerö får avslag på sin ansökan om att rubba en fast fornlämning.

Fornlämningen är rester av Ålands enda saltsjuderi, byggnader där man framställde salt ur havsvatten.

Landskapsregeringen bedömer att de byggnader som fastighetsägaren vill uppföra kan byggas på andra platser än där just fornlämningen är placerad. Man konstaterar därför att fornlämningen inte innebär en oskäligt stor olägenhet i förhållande till sin betydelse.