Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 april, 2011 - 08:16Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Dåligt säkerhetskunnande<br>hos anställda på passagerarfartyg

Det finns ännu mycket att göra när det gäller säkerheten ombord på passagerarfartyg. Det framkom under gårdagens internationella seminarium om sjösäkerhet som arrangerades av Ålands sjösäkerhetscentrum. Fredrik Pettersson är chef för Ålands sjösäkerhetscentrum, och han säger att många ombordanställda har bristande kunskaper när det gäller säkerheten. Ett annat stort problem är att det inte finns någon lösning på hur man ska kunna evakuera passagerare om det skulle hända en olycka när Ålands hav är isbelagt. -Att använda livbåtar fungerar inte och rederierna har nog inget svar på hur man skulle lösa en sådan situation, säger Fredrik Pettersson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »