Nina Smeds rapporterar:
Publicerad: fredag, 22 februari, 2019 - 06:13, uppdaterad: fredag, 22 februari, 2019 - 12:56

Dagsböter för fornminnesförseelse

30 dagsböter på sammanlagt 1.260 euro blev domen för kommunpolitikern och entreprenören Tomas Blomberg för fornminnesförseelse 2016 i Hammarland.

Domen kom igår. Blomberg döms för att ha skadat en fornlämning som är ett maritimt kulturarv av ovanlig typ. Det handlar om en så kallad krängkista som ligger i ett samfällt vattenområde. Blomberg har låtit anlägga en väg direkt mot krängkistan och på så sätt skadat den. En del av konstruktionen har rivits upp ur vattnet och andra delar har täckts av de ditlagda stenmassorna. Blomberg har hävdat att han inte visste om att krängkistan var en fornlämning, men att han nog vetat att det funnits en brygga som användes in på 1950-talet. Men i protokoll från två förrättningssammanträden i samband med att vägbygget planerats framgår att Blomberg var med på båda och informerades om fornminnet och om skyddsområdet runt fornminnet och även informerats om vilka begränsningar fornminnet innebar. Förutom dagsböter ska Blomberg också ersätta Ålands landskapsregering med 670 euro för kostnader för undersökningar av fornlämningen.

Fler Nyheter

Nu projekteras besökscentret i Bomarsund

Tony Asumaa och Viveka Löndahl berättar mer:
Idag blev det klart att landskapsregeringen upphandlar projekteringen till besökscentret i Bomarsund. Enligt kultur- och utbildningsminister Tony Asumaa kommer det att byggas av landskapets fastighetsverk som kommer att agera hyresvärd gentemot landskapets kulturbyrå.

Vägarbeten i stan

Det är olika grävningsarbeten i Mariehamn som gör att framkomligheten är begränsad på vissa gator. Under den här veckan är Köpmansgatan delvis...

Fibernätet nere i Åva och Jurmo imorgon

På grund av omdragning av fiberkabel kommer Brändö-Kumlinge fibernät att ligga nere i Åva och Jurmo imorgon onsdag 27 mars från cirka kl 07.00 till och med torsdag 28 mars cirka kl 20.00.

Pectus permitterar personal

Anders Winkelmann intervjuas av Felix Quarnström:
Företaget Pectus permitterar sju av sina anställda. Anledningen är enligt partnern Anders Winkelmann att man förlorat en av sina stora kunder.

Isen på Slemmern har gått

Ett säkert vårtecken i Mariehamn är att isen på Slemmern gått. Det skedde igår kl 18.15.

Lägre vinst för ÅTT

Ålands-Tidnings tryckeri Ab (ÅTT) gjorde en vinst efter skatt på drygt 900.000 euro under 2018. Året innan var vinsten just över en miljon euro, skriver Ålandstidningen.

Hovrätten sänkte ersättning till misshandlad kvinna

Hovrätten sänkte ersättningen till en misshandlad kvinna från 15.000 euro till 10.000 euro i förlorade arbetsinkomster.

Viktigt att röjning i skogen lyckas

Hans Källmyr och Per Hazell
Ett välfungerande samarbete mellan aktörer är viktigt för att minimera skadorna efter stormen Alfrida, det menar Hans Källmyr, skogsskadesamordnare vid svenska skogsstyrelsen.

Hovrätten ändrar beslut om ombud

Hovrätten i Åbo häver tingsrättens beslut om att juristen Jyrki Kiianlinna inte får vara rättegångsombud eller biträde vid Ålands tingsrätt.