• Två hus på Kaptensgatan orsakar diskussion i stadsstyrelsen.
Publicerad: fredag, 11 augusti, 2017 - 12:11, uppdaterad: fredag, 11 augusti, 2017 - 13:04

Centrumtomter bordlades

Det blev inget avgörande i frågan om tillfälligt byggnads- och åtgärdsförbud för centrala Mariehamn i går. Stadsstyrelsen beslöt, efter omröstning, bordlägga ärendet som förvaltningsdomstolen skickat tillbaka för ny behandling.

Bakgrunden är att centrum av staden ska få en ny delgeneralplan och man därför beslutat om byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud för två tomter. Det ledde till besvär eftersom ägarna bland annat anser att det strider mot jämlikhetsprincipen.

Stadsledningens förslag var att utfärda åtgärdsförbud för hela området som planeras samt därtill att ta fram ett förslag till detaljplan för det två aktuella tomterna. Men representanterna för moderaterna och centern röstade i går igenom en bordläggning.

Fler Nyheter

Kort vattenavbrott i Sund i morse

Ett kort avbrott i vattendistributionen inträffade i Sund i morse.

Skogentreprenör nöjd med kylan

Skogsmaskinsföraren Kristoffer Karlsson är nöjd med vädret:
Nu när kylan kommit jobbar skogsentreprenörerna hårt för att få ut det timmer man avverkar i vinter.

Taxen vanligast på Åland

På Åland finns 1184 registrerade hundar. Det är 4,1 hundar per 100 invånare.

Omsorgskansliet behöver mer personal

Det behövs mer personal till Ålands omsorgsförbunds kansli.

Villkorlig fängelse för grov rattfylla

En 58-årig man har av tingsrätten dömts för grovt rattfylleri till villkorligt fängelse i 75 dagar.

Kastelholmssamtal om media

Kjell-Åke Nordqvist, Sia Spiliopoulou-Åkermark och Susann Simolin om Kastelholmssamtalen:
Årets Kastelholmssamtal har temat "Media, makt och mod" och hålls i två delar den 22 mars.

Ålands natur och miljö går till HFD

Simon Holmström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.