• Mattias Jansryd är kritisk till kommunindelningsutredningen. Arkivfoto: Ålands Radio.
Publicerad: fredag, 15 mars, 2019 - 12:04, uppdaterad: fredag, 15 mars, 2019 - 12:04

”Beräkningar i kommunindelningsutredningen är missvisande”

Lumparland anser att en hel del i kommunindelningsutredningen som utredarna Henricson AB gjort är problematiskt.

I kommunstyrelsens förslag till kommunens utlåtande över utredningen skriver kommundirektören Mattias Jansryd att slutrapporten bland annat inte behandlar konsekvenser av en eventuell gränsjustering för Järsö-Nåtö mellan Mariehamn och Lemland. Det får som konsekvens att alla beräkningar i utredningen blir missvisande. Det är också enligt kommmundirektören anmärkningsvärt att KST, alltså kommunernas socialtjänst inte ges något större utrymme i utredningen.

-På grund av det blir det svårt att bilda sig en helhetsuppfattning, säger Mattias Jansryd.

Han anser också att rapporten borde ha lyft det faktum att det inte vid något av de referensgruppsmöten som Södra Ålands referensgrupp hållit, funnits någon företrädare för Hammarlands kommun närvarande.

Fler Nyheter

Nu projekteras besökscentret i Bomarsund

Tony Asumaa och Viveka Löndahl berättar mer:
Idag blev det klart att landskapsregeringen upphandlar projekteringen till besökscentret i Bomarsund. Enligt kultur- och utbildningsminister Tony Asumaa kommer det att byggas av landskapets fastighetsverk som kommer att agera hyresvärd gentemot landskapets kulturbyrå.

Vägarbeten i stan

Det är olika grävningsarbeten i Mariehamn som gör att framkomligheten är begränsad på vissa gator. Under den här veckan är Köpmansgatan delvis...

Fibernätet nere i Åva och Jurmo imorgon

På grund av omdragning av fiberkabel kommer Brändö-Kumlinge fibernät att ligga nere i Åva och Jurmo imorgon onsdag 27 mars från cirka kl 07.00 till och med torsdag 28 mars cirka kl 20.00.

Pectus permitterar personal

Anders Winkelmann intervjuas av Felix Quarnström:
Företaget Pectus permitterar sju av sina anställda. Anledningen är enligt partnern Anders Winkelmann att man förlorat en av sina stora kunder.

Isen på Slemmern har gått

Ett säkert vårtecken i Mariehamn är att isen på Slemmern gått. Det skedde igår kl 18.15.

Lägre vinst för ÅTT

Ålands-Tidnings tryckeri Ab (ÅTT) gjorde en vinst efter skatt på drygt 900.000 euro under 2018. Året innan var vinsten just över en miljon euro, skriver Ålandstidningen.

Hovrätten sänkte ersättning till misshandlad kvinna

Hovrätten sänkte ersättningen till en misshandlad kvinna från 15.000 euro till 10.000 euro i förlorade arbetsinkomster.

Viktigt att röjning i skogen lyckas

Hans Källmyr och Per Hazell
Ett välfungerande samarbete mellan aktörer är viktigt för att minimera skadorna efter stormen Alfrida, det menar Hans Källmyr, skogsskadesamordnare vid svenska skogsstyrelsen.

Hovrätten ändrar beslut om ombud

Hovrätten i Åbo häver tingsrättens beslut om att juristen Jyrki Kiianlinna inte får vara rättegångsombud eller biträde vid Ålands tingsrätt.