• Sixten Häggblom. Arkivfoto
Sixten Häggblom
Joel Karlsson, jägare i Eckerö, är skeptisk till förekomsten av vildsvin i sin kommun
Publicerad: torsdag, 11 oktober, 2018 - 16:43, uppdaterad: torsdag, 11 oktober, 2018 - 17:15

Bekymrande med vildsvin

-Det är bekymmersamt med ytterligare vildsvinsobservationer. Det säger Sixten Häggblom som är ordförande för jaktvårdsföreningen i Sund, där den första av höstens vildsvinsobservationer gjordes.

Sedan dess har det även rapporterats om vildsvin eller spår av vildsvin bland annat i Simskäla, Hammarland och Eckerö. Sixten Häggblom säger att landskapsregeringen måste hjälpa till med att lösa vildsvinsproblemet och inte enbart räkna med att jägarna ska göra jobbet.

-Det blir stora kostnader för samhället om vildsvinen etablerar sig här, så landskapet måste vara med och ta ansvar, säger Häggblom.

 

Fler Nyheter

Elevers resvanor utreds

Nu utreder Mariehamns stad elevernas resvanor till skolan.

Inflyttning gav tillskott bland yngre

Under 2017 ökade Ålands befolkning med 275 personer och var vid det årets slut 29.489 personer, det visar statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Ovanligt stort budgetunderskott för Sottunga

Björn Rönnlöf intervjuas av Tomas Tornefjell
Sottunga kommunstyrelses budgetförslag för 2019 visar ett underskott på närmare 130.000 euro. -Det ovanligt stora underskottet beror på att kommunens landskapsandelar har minskat med över 40 procent, vilket fulltständigt slår hål på vår ekonomi. Det säger kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.

Delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs ut

Ett förslag till ändring av delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs nu ut till och med den 25 januari 2019.

Toivonen polisanmäler 11 personer

Stephan Toivonen, Åländsk demokrati, har i dag polisanmält 11 personer för falsk angivelse med yrkan på straff och ett skadestånd på 40.000 euro.

Läget lugnt för Haraldsbyfabrikens framtid

Fabrikschef Christer Söderström intervjuas av Martina Eriksson
-Vi behöver inte längre gå runt och fundera på om vi ska läggas ner, idag anses vi som en duktig del av Orkla. Det säger Christer Söderström som är fabrikschef för chipsfabriken i Haraldsby.

Tillägg för omsorg i Lumparland

Kommunfullmäktige i Lumparland har nu godkänt ett tilläggsanslag på drygt 53.000 euro som socialnämnden hade äskat om.

Svar om övergödda träsket Träsk

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet i Sund är ett sätt att förbättra situationen i det övergödda träsket Träsk. Det framgår av kommunstyrelsens svar på en skrivelse där kommunen uppmanas engagera sig i ärendet.

”Det brinner i knutarna"

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
Fortfarande finns ingen färdig proposition, det vill säga ett förslag, till nytt ekonomiskt system för Åland. -Men det brinner i knutarna, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).