• Åbo hovrätt. Foto: Markus Koljonen, Wikimedia commons
Publicerad: torsdag, 14 juni, 2018 - 05:46

Bedrägeridom ändras inte

Hovrätten går på tingsrättens linje och ändrar inte domen gällande försök till grovt bedrägeri, som båda svaranden samt en advokat anmälde missnöje om efter att tingsrättens dom gavs i januari i år.

Det var i april 2013 som två män skickade ut falska fakturor på ungefär 590 euro till företag i riket. Enligt åklagaren hade männen skickat fakturorna till runt 6.000 företag. Inget företag betalade fakturorna, men hade de gjort det så hade den totala vinningen blivit drygt 3,6 miljoner euro.

Tingsrätten dömde den ena mannen, som inte var dömd sedan tidigare, till ett år villkorligt fängelse, och den andra, som redan hade ett ovillkorligt fängelsestraff i Sverige, till fyra månaders ovillkorligt fängelse. En advokat anmälde missnöje gällande rättegångskostnaderna, men hovrätten gick på tingsrättens linje även där.

Fler Nyheter

Havsgatan stängs av

Havsgatan skall byggas om och för tillfället pågår grävningsarbeten för byte av vatten och avloppsledningar i korsningen Havsgatan och Skillnadsgatan.

Näringslivet skriver till LR om Föglötunnel

Ålands näringsliv har lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen där man önskar att upphandlingen för trafiklösningen till Föglö breddas så att man även inkluderar andra trafiklösningar än färjor, till exempel tunnelalternativet.

”Oroande trend” att hotellövernattningarna minskar

Det har gjorts färre hotellövernattningar på Åland hittills i år jämfört med 2017. Åsubs statistik visar att de 14 hotell som ingår i granskningen haft 182.970 övernattningar hittills i år, och det är en minskning med närmare fyra procent jämfört med fjolårets första nio månader.

Äldreomsorgen i Saltvik dyrare än väntat

Socialnämnden i Saltvik anhåller om 147.000 euro i tillläggsanslag eftersom kostnaderna för äldreomsorgen blivit högre än vad kommunen budgeterat för i år.

Karelen, Karelen i Åbo

Förreställningen Karelen, Karelen gästade i helgen Åbo svenska teater där de två sista föreställningarna gavs.

EU-ministrar lyssnade artigt på lantråd och kansliminister

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
-De lyssnade artigt och kontstaterade att ärendet nu ligger hos riksdagen, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om morgonens möte med regeringens EU-ministrar om Ålands krav på en EU-parlamentsplats. Lantrådet och kansliminister Nina Fellman (S) träffade regeringen och det var tredje gången som Åland hördes i frågan.

Nya regler för råttgift

Benny Perokorpi intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Nya regler har gjort det svårare att få tag på råttgift. För tillfället är det dessutom brist på giftet i hela landet på grund av att en av leverantörerna haft tekniska problem.

Fullt upp för kommunutredare, men tidtabellen håller

Marcus Henricson intervjuas av Owe Sjöblom
Kommunutredarna som tar fram ett faktabaserat underlag för den planerade kommunindelningen har kommit så långt som dom hade planerat att göra vid den här tidpunkten.

Nytt avtal med Gävleorkester

Landskapsregeringen har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Gävle konserthus och symfoniorkester.