Publicerad: fredag, 29 maj, 2020 - 17:22

"Ansiktsskydd har ingen effekt"

Ansiktsskydd har ingen effekt. Det sade professor emerita Marjukka Mäkelä på en presskonferens i riket i dag som handlade om nyttan av ansiktsmasker.

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har gjort en utredning om ansiktsskydd och huruvida de är nödvändiga eller inte. I utredningen studerades kirurgiska ansiktsmasker och fem undersökningar gjordes.

Pasi Pohjola som är direktör vid social- och hälsovårdministeriet sade att inget nordiskt land rekommenderar ansiktsmasker. På presskonferensen sade kanslichef Kirsi Varhila att det inte finns några vetenskapliga bevis på att masker hindrar smittspridning och att det är oklart om folk verkligen kan använda mask på rätt sätt. -Utredningen visade att man tenderar vidröra sitt ansikte om man har mask, sade Varhila.

Det blir nu statsrådets sak att studera utredningen och sedan besluta om man ska gå in för att rekommendera ansiktsmasker eller inte.