• Polisens pensionsålder har blivit en het potatis. Arkivfoto: Ida Jansson.
Pensionshandläggaren Monica Clemes förklarar varför pensionsreformen för poliserna föreslås:
Publicerad: tisdag, 16 januari, 2018 - 11:34

Ändrad polispension sparar mycket

Det kostar landskapsregeringen 170.000 euro om en polis går i pension fem år tidigare än andra. Det säger pensionshandläggaren Monica Clemes.

Men förslaget att höja polisernas avgångsålder så att de kan jobba till 70 år om de vill och att de måste jobba till ungefär 65 år istället för 60 som i dag beror enligt henne ändå på annat än bara ekonomiska orsaker.

- För det första är det diskriminerande att man inte får jobba längre och för det andra så följer vi rikets system i övrigt och där gjorde man den här förändringen redan för fem år sedan, säger Clemes.

Hon påpekar också att landskapets tjänstemän blir olika behandlade om poliserna har en lägre pensionsålder än andra anställda.

I morgon ska lagtinget fortsätta debattera frågan om polisernas pension.

Mer om det här hör ni i Åland i dag i eftermiddag.

Fler Nyheter

Ny typ av fågelinfluensa i Sverige

En ny typ av fågelinfluensa har upptäckts hos en örn som avlidit hos en viltrehabiliterare i Blekinge i Sverige. Analysen visade att örnen hade fågelinfluensa av typen H5N6. En typ av virus som inte tidigare har påvisats i Sverige.

Mindre skörd men ingen brist på foder

Roald Eriksson, som producerar hösilage, intervjuas av Sara Lindroos
I Mellansverige har djurägare drabbats hårt av foderbrist, men på Åland har man inte haft problem med att utfodra djuren. Skördarna 2017 var mindre än normalt för Roald Eriksson som producerar hösilage, men han säger att det finns gott om annan mat.

Plan för Havsvidden till fullmäktige

Kommunstyrelsen i Geta godkände i tisdags förslaget till detaljplan för Havsvidden.

Brandskydd för Sunds kyrka utreds

Sunds kyrka har ett undermåligt brandskydd, och nu ska man titta på en lösning.

Försökte köra undan polisen

En förare försökte köra undan polisen efter att patrullen gett stoptecken i samband med en trafikövervakning i Geta i går kväll.

Villkorligt fängelse för restaurangägare

Owe Sjöblom har läst tingsrättens dom
Ett par, en man och en kvinna, som bedriver restaurangverksamhet i Mariehamn har dömts till åtta månaders villkorligt fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt skattebedrägeri.

Psykisk ohälsa bland unga utreds

ÅHS styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson och skolpsykolog Johanna Welander intervjuas av Marika Kvarnström
En arbetsgrupp inom primärvården är tillsatt för att titta närmare på barn och ungdomars psykiska ohälsa. En del i den kommande utredningen är att visa på för- och nackdelar med att fördela vissa funktioner mellan skolorna och ÅHS annorlunda än idag.

Tufft första år för Roslagsmjölk

ÅCA:s vd Johannes Snellman intervjuas av Hasse Persson-Bru
Det gånga året har varit tufft för bönderna som äger Roslagsmjölk vars produkter förädlas och paketeras av ÅCA. Norrtälje tidning skriver i dag att man haft större omkostnader än man räknat med och varit nära att lägga ner. Nu har man ändå beslutat att fortsätta vilket ÅCA:s vd Johannes Snellamn välkomnar.

Villkorligt fängelse för grovt rån

En man har blivit dömd till sju månaders villkorligt fängelse för grovt rån.