• Ålandsbanken vann avtalstvisten mot Hasselbacka Entreprenad Ab. Arkivfoto: Cecilia Ekström.
Publicerad: torsdag, 7 september, 2017 - 16:51

Ålandsbanken vann tvist om Hasselbacka

I dag kom domen i den långdraga tvisten mellan Ove Eriksson och Carola Kalms Hasselbacka Entreprenad Ab och Ålandsbanken.

Enligt Ålands tingsrätts dom ska Eriksson och Kalm och Hasselbacka Entreprenad Ab solidariskt ersätta Ålandsbankens rättegångskostnader med 16.500 euro.

Rättegången handlade om huruvida ett så kallat RS-avtal mellan parterna, gällande byggprojektet BAB Hassellängan i Jomala, skulle förkastas eller inte. Tingsrätten skriver i sin dom att de inte har funnit någon grund för att ogiltigförklara RS-avtalet och att det därför saknas grund för att Ålandsbanken ska återbetala kostnaderna på 5.100 euro för upprättandet av avtalet.

Hasselbacka Entreprenad Ab ansåg att RS-avtalet från 2012 skulle ogiltigförklaras, eftersom de anser att avtalet, som är ett trepartsavtal enbart undertecknats av två parter, Ove Eriksson och Carola Kalm samt Ålandsbanken, men inte av bostadsaktiebolaget Hassellängan. Ålandsbankens ståndpunkt att RS-avtalet är giltigt delades alltså av tingsrätten.

Syftet med ett RS-avtal är att förbättra köparnas ställning vid bostadsproduktion där köparen får besittningsrätten till lokalerna genom att köpa aktier i bostadsbolaget.

Fler Nyheter

Ålandsvägens ombyggnad inleds nästa vecka

Den andra etappen av Ålandsvägens ombyggnad inleds den 24:e januari och beräknas vara slutförd den 22:a november. Idag undertecknades entreprenadavtalet.

333 har röstat

333 personer förhandsröstade i presidentvalet när förhandsröstningen drog i gång på postkontoren i Brändö, Lumparland, Mariehamn och Vårdö i dag.

Polisens avgångsålder klubbad

Lagtinget beslöt slutgiltigt i dag att polisernas pensions- och avgångsålder höjs. Med rösterna 16-13 vann förslaget från landskapsregeringen.

Rosella fräschas upp

Flera nyheter är på gång på Viking Lines m/s Rosella som just nu ligger på dock i Tallinn.

Ömsen ångrar sig om markköp

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag tackar nej till att köpa den mark på Lotsberget som man hade tänkt bygga bostadshus på.

Haatainen vill tidigarelägga språkundervisning

Tuula Haatainen intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell:
- Finland måste även i fortsättningen garantera Ålands demilitarisering och det är mycket bra att Finland har fredsöarna Åland. Det menar socialdemokraternas presidentkandidat Tuula Haatainen.

Odins turlista ändras i dag

Tekniska problem drabbade m/s Odin i förmiddags och det påverkar turlistan.

Välbesökta invånarmöten i Sund och Finström

Invånarmötena om kommunsammanslagning av Finström, Geta och Sund var relativt välbesökta då de hölls i Sund och Finström i går.

Poliserna träffade LR

I dag har landskapsregeringen och poliserna träffats för att diskutera pensionsfrågan.