Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 11 maj, 2022 - 06:08Uppdaterad: onsdag, 11 maj, 2022 - 09:03

Ålandsbanken inleder förvärv av egna aktier

Ålandsbankens styrelse har beslutat att inleda förvärv av egna aktier inom ramen för bolagsstämmans bemyndigande av den 30 mars 2022.

Det maximala antalet aktier som kan förvärvas enligt förvärvsbeslutet i en eller flera omgångar uppgår till 375.000 B-aktier, vilket motsvarar 4,1 procent av samtliga B-aktier och 2,4 procent av samtliga aktier i Ålandsbanken. Det maximala beloppet som kan användas för återköpet uppgår till 10,5 miljoner euro.

Aktierna förvärvas i syfte att utveckla Ålandsbankens kapitalstruktur genom att användas som en del av Ålandsbankens incitamentsystem eller ogiltigförklaras, skriver banken i ett pressmeddelande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »