Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 december, 2022 - 13:39Uppdaterad: onsdag, 7 december, 2022 - 15:20

Ålands idrottscenter anhåller om tilläggsanslag

Finströms kommunstyrelse föreslår att fullmäktige beviljar tilläggsmedel till Ålands idrottscenter.

De har ansökt om mer pengar efter att ha drabbats hårt ekonomiskt av pandemins efterverkningar och stigande kostnader.

–År 2022 har bolaget erhållit ett mindre statsstöd för Covid och gruppbokningarna har börjat ta fart. Detta har dock inte räckt för att täcka de stigande kostnaderna, skriver ekonomichefen i sin beredning.

Under årets första månader har idrottscentrets kostnader för till exempel el och värme ökat med 70.000 jämfört med förra året.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »