Bengt Hannus berättar om avslaget:
Publicerad: torsdag, 23 mars, 2017 - 11:17, uppdaterad: torsdag, 23 mars, 2017 - 17:01

Åfd avslår tillstånd för Åland Ring

Ålands förvaltningsdomstol har upphävt Åland ring Ab:s ansökan om ett miljötillstånd för en motorbana.

Enligt förvaltningsdomstolen skulle den planerade motorbanan orsaka för stor miljöpåverkan och påverka boende i närområdet negativt.

Motorbanan skulle placeras i norra delen av Eckerö Kyrkoby, med ett verksamhetsområde på ca 70 hektar. Själva motorbanan skulle bli 3.5 kilometer lång och ha en bana för dragracing. Motorsportverksamhet skulle bedrivas 200 dagar per år, huvudsakligen under perioden april till och med oktober.

Det är andra gången förvaltningsdomstolen handlägger ärendet. I december 2014 upphävde domstolen ÅMHMs miljötillstånd efter att flera personer överklagat beslutet, då var motiveringen att de utredningar om miljökonsekvenser som låg till grund för tillståndet var bristfälliga. Det slutade med att Högsta förvaltningsdomstolen, Hfd, upphävde förvaltningsdomstolens beslut.

Fler Nyheter

Polisen misstänker inget brott i Godbybranden

Överkonstapel Sebastian Sjölund berättar hur utredningsarbetet framskrider:
Polisen misstänker inget brott i samband med branden i radhuset i Godby.

J&L Shipping tar ansvar för incidenten i Ängösund

Per-Erik Cederqvist intervjuas av Felix Quarnström:
Landskapsregeringens infrastrukturavdelning höll i dag ett möte med rederiet J&L Shipping om den incident där ett fraktfartyg i helgen nästan kolliderade med Ängösunds linjefärja.

Rör inte elledningar på marken

Fortfarande förekommer det elledningar som ligger på marken. Det här går nu elandelslaget ut och varnar om i ett pressmeddelande.

Inget beslut än om skärpt byggnadsskydd

Stadsutvecklingsnämnden återremitterade på gårdagens möte förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum.

Färjbyte i Ängösund

Den ordinarie linfärjan som sköter trafiken över Ängösund byts ut mot Töftö reservfärja under tiden 30 januari till den 11 februari. Orsaken är att Ålands skogsindustrier till följd av stormen Alfrida ska göra omfattande virkeskörningar från Ängö och Bussö till fasta Åland.

Skuldrådgivningen finns nu hos rättshjälpsbyrån

Den avgiftsfria lagstadgade ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes vid årsskiftet till staten.

Arbetet med friidrottsarenan går framåt

Nu har kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn godkänt handlingarna för elentreprenaden och banläggningsentreprenaden för friidrottsarenan i Ytternäs.

LR vill skapa skolpsykologcenter

Utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) intervjuas av Fredrik Granlund:
Det råder en skriande brist på psykologhjälp, med långa väntetider, trots att lagen är tydlig kring vilken service som ska erbjudas barn i skolåldern.

Kommunsammanslagning orosmoment för butiksägare

Kristina Nordlund om framtiden för Matboden i Lumparland:
De kommande kommunsammanslagningarna innebär ett orosmoment för butiksägare på landsbygden.