Publicerad: fredag, 3 juli, 2020 - 12:34Uppdaterad: fredag, 3 juli, 2020 - 13:26
  • Rasmus Lindqvist har bidragit med en del till barometern. Foto: Johan Ågren

400 ålänningar deltog i barometer

I dag offentliggjordes Barometern 2019-2020.

Barometern är en finlandssvensk medborgarpanel som finansierats av Svenska kulturfonden. Själva undersökningen har gjorts i regi av Institutet för samhällsforskning vid Åbo akademi.

En som bidragit med material är den åländske statsvetaren Rasmus Lindqvist. Han har skrivit delen som baseras på en väljarundersökning han gjorde efter det senaste lagtingsvalet i samband med sin magisteravhandling. 400 ålänningar svarade på enkäten.

- De fick svara på fyra påståenden som placerar väljaren på vänster-högerskalan. Sedan fick de sex påståenden som placerar dem på Gal-tan-skalan, säger Rasmus Lindqvist.
Resultatet visar bland annat att socialdemokraterna är längst till vänser på den ideologiska skalan och Ålands framtid längst till höger. På Gal-tan-skalan placerar sig Åländsk demokrati längst mot TAN.