Publicerad: måndag, 23 januari, 2017 - 11:11
  • Tanja Rönnberg med handarbetsstugan i bakgrunden Foto: Nina Smeds ÅRTV
  • Tanja Rönnberg Foto: Nina Smeds ÅRTV

Uncan öppnar en ateljé för ungas skapande

På ungdomsgården Uncan i Mariehamn finns snart en ateljé där ungdomar kan snickra, renovera möbler, sy korsstygn eller sticka benvärmare.

I ateljén finns också ett hörn för några stafflin.

-Vi har stora fönster här och perfekt ljus för att skapa tavlor, säger ungdomsledareTanja Rönnberg.

Ateljén är i första hand tänkt för stadens ungdomar, men det finns möjlighet gör ungdomar från landbygden och skärgården att skaffa sig ett gårdskort om ateljén känns lockande. Tanja Rönnberg berättar att ateljén invigs under sportlovet.