Publicerad: fredag, 22 september, 2017 - 13:17Uppdaterad: fredag, 22 september, 2017 - 15:06
  • Maj-Gun och Edgar Johans är nöjda med dagverksamheten. Foto: Nina Smeds

Oasen sysselsätter minnessjuka

Oasens dagverksamhet bjöd in till ett informationstillfälle om sin verksamhet. Några dagar i veckan erbjuder organisationen personer med demensdiagnos sysselsättning. Sysselsättningsterapeuten Mejt Svahnström berättar hur en sådan dag kan se ut.

Maj-Gun Johans man Edgar har kommit till verksamheterna under ett och ett halvt års tid.

-Det fungerar väldigt bra. Måndagar och torsdagar blir han hämtad och lämnad med färdtjänst, han tycker det är så roligt att komma hit säger hon.