Kaj Ajders och Ingmar Pingo Eriksson kontrollerar havsöringar genom elfiske

Elfiske i Lemland
Publicerad: fredag, 22 september, 2017 - 14:07, uppdaterad: fredag, 22 september, 2017 - 15:54

Havsöringsyngel fiskas med el

Fiskeribiolog Kaj Ådjers och Ålands fiskevårdsförenings Ingmar Pingo Eriksson har varit i Lemland för att kontrollera hur det gått med leken för de havsöringar som planterats ut i en bäck. Detta sker genom så kallat elfiske, fisken bedövas lätt med elstötar innan den tas upp för kontroll. Ålands radios reporter Ann-Christin Karlsson var där för att undersöka hur elfiske egentligen går till.