• På väg mot Kalven med Sten-Göte Nyman och Lars Gottberg från Sjöräddningen
  • Sjöräddningens Björkskär angör Kalven under uppsikt av Lars Berthén, foto Rasmus Olin
  • Fiskefyren Kalven, foto Rasmus Olin
  • Farledsövervakare Lars Berthén, foto Rasmus Olin
Lars Gottberg och Lars Berthén om restaureringen av fiskfyrarna
Sten-Göte Nyman berättar barndomsminnen från AGA-fyren på Stångskär
Publicerad: tisdag, 1 oktober, 2019 - 11:33, uppdaterad: tisdag, 1 oktober, 2019 - 11:35

Snart blinkar fiskefyren på Kalven

Nu restaureras fiskefyrarna runt om i åländska vatten. Syftet med fiskefyrarna var ursprungligen att skapa trygga och sjösäkra farleder för det kustnära fisket runt Åland, berättar Lasse Gottberg från Ålands sjöräddningssällskap

Fyren på Kalven, nordost om Dånö är en av sex fiskefyrar på norra Åland. Total finns det tretton stycken fiskefyrar på Åland, berättar Lars Berthén som är farledsövervakare vid Ålands landskapsregering.