Publicerad: tisdag, 30 januari, 2018 - 13:02Uppdaterad: tisdag, 30 januari, 2018 - 13:02

Simulator tränar halkkörning

Ålands yrkesgymnasium erbjuder nu halkkörning via simulator för blivande yrkeschaufförer och privatpersoner.

Christian Böhlström, lärare vid fordonsteknik på Ålands yrkesgymnasium förklarar att simulatorn inte bara sparar på miljön, den ger också en fullt realistiskt förarmiljö med många olika trafikscenarion.

Avsikten med körning på simulatorns halkbana är i första hand att skapa en riskmedvetenhet. Den som testar simulatorn får bland annat lära sig hur hastigheten påverkar olika situationer, sambandet mellan hastighet och kraschfart och svårigheten att bedöma effekten av olika väglag.

Simulatorn tränar även kunskapen om begreppen styrfart, stabilitet och inbromsning, berättar Christian Böhlström.