• Svenskan i fokus under partiledardebatt
Axel Eriksson rapporterar från partiledardebatten
Publicerad: tisdag, 14 november, 2017 - 09:45, uppdaterad: tisdag, 14 november, 2017 - 10:09

Partiledardebatt kretsade kring svenskan i Finland

Igår ordnade Ålands framtid en partiledardebatt på temat Kan den nya självstyrelselagen säkertställa Ålands internationella språkskydd?

Ålands Framtids partiledare Axel Johnsson menade att man behöver agera mer proaktivt i språkfrågan.

- Vi ser en kraftig försämring av det svenska språkets ställning i Finland i dag, ska vi från åländsk sida få gehör för våra problem och se till att Åland förblir svenskspråkigt framöver måste vi ta till tuffare åtgärder mot Helsingfors, menade Axel Jonsson.

Kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat var av åsikten att det finns tillfällen då hårdare ton är befogad men att man inte alltid kan rusta för strid.

- Vi måste minnas att vi har vänner i Helsingfors också, säger Nina Fellman.