• David Abrahamsson och Joona Koskinen, foto Kjell Brändström.
David Abrahamsson intervjuas av Nelly Björkqvist
Publicerad: måndag, 17 juni, 2019 - 12:38, uppdaterad: måndag, 17 juni, 2019 - 12:38

Nåtö biologiska söker fiskgjuseobservationer

Under sommaren 2019 kommer Nåtö biologiska station att för Landskapsregeringens räkning utföra en inventering av den åländska fiskgjusstammen. Inventeringen kommer att pågå från juni fram till augusti.

Den kosmopolitiska fiskgjusen är landskapet Ålands näst största rovfågel och lever uteslutande på fisk. Den är en flyttfågel som tillbringar vintrarna i Afrika söder om Sahara men som återvänder till våra breddgrader i månadsskiftet april-maj.

-Vi gör inventeringen för att få en bättre bild av var fiskgjusen rör sig och hur den påverkas av en ökande stam med havsörnar, säger David Abrahamsson vid Nåtö biologiska station.