• Lisbeth Nordlund, foto Kjell Brändström
Lisbeth Nordlund, intervjuas av Felix Quarnströn
Publicerad: tisdag, 12 februari, 2019 - 11:22, uppdaterad: tisdag, 12 februari, 2019 - 11:24

Mindre Paf-medel än beräknat för Matbanken

Föreningen Matbanken beviljades bara en tredjedel av de PAF-medel man sökte i år. I år var första gången man ansökte om stöd som egen registrerad förening, och även om man kommer att kunna fortsätta sin verksamhet med de medel man fått ställer det ändå till med vissa problem, enligt Lisbet Nordlund, diakonissa i Mariehamn församling. De donationer som vanligtvis är ämnade till matpengar kan komma att behöva användas för att täcka de fasta kostnader som finns.