Publicerad: torsdag, 13 februari, 2020 - 11:24
  • Folke Wickströms minnesfond söker nu projekt som handlar om belysande och bevarande av byggnadskulturen i Mariehamns stad.

Folke Wickströms minnesfond söker stipendiater

Folke Wickströms minnesfond tar nu emot ansökningar för projekt som handlar om belysande och bevarande av byggnadskulturen i Mariehamns stad.

Det är första gången man söker efter projekt att tilldela stipendium, sökandet pågår februari ut.

Lotta Wickström och Gunda Åbonde Wickström från föreningen bakom fonden besökte studion för att berätta mer.