• Anders Jansson från Åland Caravan Club:
Anders Jansson från Åland Caravan Club tror att det är främst turister som parkerar i stan:
Publicerad: onsdag, 11 juli, 2018 - 17:26, uppdaterad: torsdag, 12 juli, 2018 - 16:09

Ställplatser bra för turismen

Anders Jansson från Åland Caravan club tycker att en ställplats i Mariehamn skulle gynna turisterna och mariehamnarna.

Igår rapporterade Ålands Radio om att antalet campingturister och husbilar som väljer att parkera inne i stan istället för campingar ökar. Husbilarna ställs vid kajfästen eller till exempel vid Lilla holmen istället för omkringliggande campingar. Det är helt lagligt, men både liberal John Holmberg och infrastrukturdirektör på Mariehamns stad Kai Söderlund ser det här som ett problem.

Handlar det här då om turister, eller är det också ålänningar med husbilar som undviker campingarna och väljer gratisplatserna? Anders Jansson från Åland Caravan Club säger att det här framför allt handlar om turister som kommer iht, och att en ställplats för turisterna skulle vara bra. Han menar på att det är turisterna som vi vill få hit, och om de inte har någonstans att ställa sig kan det leda till att färre turister väljer att komma hit. En enkel ställplats skulle ge turisterna en anvisad plats att stå på, och mariehamnarna skulle få fler parkeringsplatser menar han.