• Sonja Lind-Söderström är samtalsterapeut och har tidigare av samtalsgrupper med andra teman. Foto: Sara Lindroos
Hur Sonja Lind-Söderström ser på sockerberoende:
Publicerad: onsdag, 14 februari, 2018 - 17:17, uppdaterad: onsdag, 14 februari, 2018 - 17:18

Samtalsgrupp mot sockerberoende

Snart startar en ny samtalsgrupp som ska försöka få bukt med deltagarnas sockerberoende. Oavsett vad beroendet beror på så tror samtalsterapeuten Sonja Lind-Söderström att en grupp där man får lyssna och stötta på varandra kan vara till hjälp.

Sonja Lind-Söderström är samtalsterapeut och relationsterapeut, och hon har haft samtalsgrupper tidigare, men det är första gången för att behandla just sockerberoende vilket hon gör efter förfrågningar från bland annat ÅHS. På ÅHS kan man inte ha en samtalsgrupp på samma sätt eftersom sockerberoende inte är en diagnos och inte faller under till exempel Livsstilskliniken säger Lind-Söderström.

Frågan om exakt hur beroende socker är har debatterats, en del forskare hävdar att det kan vara lika beroendeframkallande som droger, andra menar att det absolut kan vara ett rent fysiskt beroende, men som inte kan likställas med droger, viss forskning har visat att det kan vara ärftligt, medan andra forskare hävdar att det är mer psykologiska orsaker bakom ett beroende. Lind-Söderström resonerar som så att oavsett så är det beroende för personer som upplever det som ett beroende med problem eller svårigheter.