• Johanna Mattila
Johanna Mattila om det polska avloppsvattnet
Publicerad: fredag, 6 september, 2019 - 17:27

Polskt avloppsvatten inte troligt att påverka Åland

Haveriet i det polska avlopssverket utanför Warszawa i lördags innebär ett rejält avbräck i Östersjöns återhämtning. Det har rapporterasts om 3000 liter med orenat avloppsvatten i sekunden.

Floden Wisla ringlar sig norrut genom Polsen och har sitt utlopp i Östersjön, nära storstaden Gdansk. Johanna Mattila är forskningsledare och avdelningschef på Kustlabratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och hon berättar om sin bedömning av vilka konsekvenser det här kan få för Östersjön och mer exakt för oss som bor på Åland