• Patrick Sandström, Institutet för hälsa och välfärd, på Ålandsbesök.
  • Elin Sjöström från Cityläkarna och Ellinor Mattsson från Medimar deltog på föreläsningen.
Patrick Sandström om hur man åstadkommer en tobaksfri arbetsplats
Elin Sjöström från Cityläkarna och Ellinor Mattsson från Medimar om sina slutsatser
Publicerad: onsdag, 26 februari, 2020 - 17:54

Patrick vill se tobaksfritt Åland

Om man drar ett bloss eller lägger in en prilla på fritiden är var och ens ensak, men statliga Institutet för hälsa och välfärd (THL) vill att arbetsgivare förbjuder tobakskonsumtion på arbetstid. Under onsdagen ordnades ett fortbildningstillfälle med just det syftet.

Flera stora åländska arbetsgivare styr redan idag över medarbetarnas tobaksvanor, och med "tobak" menas här främst cigaretter. Den som röker utsätter även andra för giftiga ämnen. Snus är lite mer svårkontrollerat. Men exempelvis Ålands hälso- och sjukvård har tydliga regler på området.

Patrick Sandström är sakkunnig inom tobakspolitik, och höll i informationstillfället för arbetsgivarrepresentanter i lagtingets auditorium. Åland idag var där.