Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 september, 2021 - 17:40Uppdaterad: onsdag, 15 september, 2021 - 10:59
  • Nej, ett vaccin kan inte ge en blodpropp fem månader efter nålsticket. Åtminstone finns det inga belägg för det efter en halv miljard utdelade doser i Europa.

Överläkare avfärdar vaccin-hypotes

Lagtingsledamot Stephan Toivonen (ÅD) öppnar för hypotesen att hans blodpropp kan ha ett indirekt samband med hans första vaccinationsdos mot covid-19 – en teori som överläkaren Maija Kaukonen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea avfärdar.

Stephan Toivonen är sjukskriven efter att ha drabbats av en propp i vänster arm. Det upptäcktes av en läkare vid ett sjukhus i Cascais i Portugal sedan Toivonen uppsökt sjukhuset med en svullen arm och ett mörkt band från armhålan till bröstet.

Förstorade lymfkörtlar är en vanlig biverkning i samband med vaccination och är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Däremot saknas kända samband mellan förstorade lymfkörtlar och bildandet av blodproppar, enligt Maija Kaukonen som inte har tagit ställning till det enskilda fallet, men som lutar sig mot datan från de över 500 miljoner doser av vaccin mot covid-19 som har givits inom EU.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »