Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 28 januari, 2022 - 17:11Uppdaterad: måndag, 31 januari, 2022 - 12:55

Nytt ANDTS-program klubbat

I går, torsdag, antog landskapsregeringen ett nytt alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program, som ofta förkortas ANDTS-program.

Det är en politiskt tillsatt kommitté med medlemmar från samtliga lagtingspartier som tagit fram programmet. Kommittén har i sitt arbete hört sakkunniga och programmet har skickats ut på remiss. Programmet presenterades för media igår under en presskonferens. Det övergripande målet är detsamma som i det förra programmet, nämligen att ”förebygga och begränsa de negativa fysiska, psykiska och sociala effekterna av ANDTS-bruk som hindrar människor från att leva ett hälsosamt, tryggt och meningsfullt liv”. Men delmålsättningarna, som är sex stycken till antalet, har i viss mån förändrats och bytts ut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »