Publicerad: tisdag, 12 juni, 2018 - 17:18
  • Ålands lyceums rektor Markus Koskinen-Hagman om de nya värderingskraven.

Nya kriterier gör studentexamen viktigare

Tidigare blev det klart med hårdare antagningsregler till svenska lärosäten. Nu viktas antagningskriterierna om även i Finland. 

I ett projekt som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet har man strävat efter att nationellt likrikta poängen som ges för studentexamen. Ålands lyceums rektor Markus Koskinen-Hagman förklarar vad det innebär