Publicerad: måndag, 29 juli, 2019 - 17:42Uppdaterad: måndag, 29 juli, 2019 - 17:46
  • Eva Joelsson och Helena Martinsson. Foto: Rasmus Lindqvist.

Lugnare Rockoff än tidigare - men svårt att få vuxna att vandra på stan

Åland Idag summerade idag årets festivalvecka med ett antal olika aktörer. Två organisationer som rört sig på stadens gator under festivalen är Vuxna på Stan och Vuxna i Rörelse. 

Skillanden mellan organisationerna Vuxna på Stan och Vuxna i Rörelse är att den förstnämnda huvudsakligen riktar in sig på staden medan den andra fokuserar främst på Godby och landsbygden. 

- Det har varit lugnare än tidigare år på stan men det är svårt att veta om festandet har flyttat någon annanstans istället, säger Helena Martinsson

Både Helena Martinsson och Eva Joelsson bekriver ett gott samarbete mellan myndigheterna, Rockoff och ideella organisationer men att planeringen inför arbetet med festivalen kunde starta ännu tidigare.