• Sölve Högman är chef på landskapets jordbruksbyrå.. Arkivfoto.
Sölve Högman intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: onsdag, 13 september, 2017 - 15:43

Likviditetslån för lantbrukare

Lantbrukare med likviditetsproblem kan få lån med landskapsgaranti, men det är en kostsam lösning för dom som är i ekonomisk knipa.

I samband med landskapets andra tilläggsbudget lade landskapsregeringen fram ett förslag till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2017 och ärendet är just nu under behandling i lagtinget. Det här förslaget föregick av en meningsskiljaktighet mellan riket och Åland, säger Sölve Högman, chef på landskapets jordbruksbyrå.