• Fismåsen gillar också fisk men utgör lång ifrån samma hot mot det kustnära fisket som sin flaxande släkting skarven. Foto: Hasse Persson-Bru.
Professor Sture Hansson intervjuas av Sara Lindroos.
Publicerad: tisdag, 14 november, 2017 - 16:13

Kustfiskarna har stor konkurrens om fisken i Östersjön

Sälen och fåglarna konkurrerar med människan om fisken i Östersjön, säl och skarv fångar faktiskt lika mycket som kustfiskarna.

Det här visar en ny studie genomförd i samarbete mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet som nyligen publicerades. Sture Hansson, professor emeritus i systemekologi vid Stockholms universitet, tog initiativ till studien och säger att han gjorde det för att han ville få in mer fakta i debatten om vilken påverkan som sälen och skarven har på fiskbeståndet.