• Mats Löfström är kritisk till den finska regeringen språkförsök. Foto: Malin Lundberg.
Mats Nylund och Kristina Wikberg intervjuas.
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
Publicerad: torsdag, 12 oktober, 2017 - 17:35, uppdaterad: torsdag, 12 oktober, 2017 - 17:37

Kommunreform utan identiteskris?

Går det att genomföra en kommunreform utan att skapa identitetskris hos invånarna? Går det att tvinga ihop kommuner eller måste det ske på frivillig väg? Bland annat det fick Mats Nylund och Kristina Wikberg ge sin syn på när Ålands radio träffade de både representanterna från Finlands Kommunförbund.

Riksdagsledamot Mats Nylund är ordförande i Kommunförbundets svenska delegation och Kristina Wikberg är direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet. Bpda dektog i Kommunförbundets seminarium i Alandica i Mariehamn som var öppet för allmänheten där en av punkterna var en diskussion runt den åländska kommunreformen.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström var en av besökarna vid seminariet. Under dagen agerade han värd för riksdagskollegan Mats Nylund som bland annat tittade närmare på ÅHS med anledning av den pågående social- och hälsovårdsreformen i riket. Mats Löfström gav även en uppdatering om riksdagsarbetet och det språkförsök som den finska regeringen just nu vill genomföra där 2200 elever i skolan ska befrias från obligatorisk svenskaundervisning. Ett pilotprojekt som Mats Löfström dömer ut och hoppas att aldrig kommer att genomföras.