• Arkivfoto: Ida Jansson
Publicerad: onsdag, 18 oktober, 2017 - 17:37

Inför framtiden - mer äldreboende i Hammarland

Bygg ut äldreboendet Hammargården med 15 platser och ett nytt radhus med lägenheter för äldre! Det föreslår en kommitté som utrett äldreomsorgen i Hammarland.

De preliminära kostandsberäkningarna för utbyggnaden ligger på 3,5 miljoner och kan komma att kräva en skattehöjning. I gengäld står kommunen rustad för att möta behovet av äldreboendeplatser för åtminstone 10 år framåt i tiden. Det menar kommundirektör Curt Karlsson som även suttit med som ledamot i kommittén.

- Framtiden kommer fodra fler vårdplatser, och det här skulle vara ett sätt att hantera det, säger Curt Karlsson.