Om modersmålets betydelse och om finskan på Åland
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 17:44

Färre kränkningar av finsktalande på Åland

Värden som härkomst, modersmål och språk i största allmänhet är allvarliga saker - starka indikatorer på vår egen identitet. Samtidigt är det faktorer som kan förändras. Anna-Liisa Kuczynski har nyligen doktorerat i ämnet.

Anna-Liisa Kuzcynski är själv tvåspråkig, men har själv sett hur språkgränsen skjuts framför de svensktalande i Finland. Sett över tid och över generationer tenderar samhällen att assimileras in i majoritetsspråket, som ju med överväldigande matchsiffror nu för tiden är finskan. Men på Åland är svenskan i betryggande majoritet, och så kommer det att föbli så länge internationella konventioner styr språkutvecklingen här. Men trots att människor alltså normalt fångas upp av majoritetsspråket finns det en liten grupp finsktalande på Åland, som i sin egen förening verkar för finskan. Den och andra språkminoriteter har doktoranden Anna-Liisa Kuczynski skrivit sin avhandling om.

Förr har finsktalande i viss omfattning känt sig utsatta på Åland, men det har minskat på senare år, menar Kuczynski.