• Havsörn. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.
  • Hanna Kondelin. Arkivoto: Josefina Jansson.
Hanna Kondelin om havsörnen
Publicerad: fredag, 30 november, 2018 - 17:30, uppdaterad: lördag, 1 december, 2018 - 09:10

Få åtgärder mot havsörn i kommande rapport

Man kan inte gör så mycket åt havsörnarnas antal. De åtgärder som skulle fungera kräver för stora resurser, och de åtgärder som inte skulle fungera är olagliga. Så kan man sammanfatta den kommande örnrapporten.

Havsörnsstammen har ökat under flera år, och är nu, tror experterna, så stor den kan bli. Redan nu ser man revirstrider av en typ som bara förekommer när en arts utbredningsområde så att säga är fulltecknat på revir. Men antalet havsörnar är ändå för stort i jämförelse med exempelvis ejdrar.

I dagarna skulle havsörnsgruppens slutrapport ha varit klar. I stället är man något försenade, och den första versionen släpps sent i år eller i början av 2019.

Redan nu står det klart att mycket lite går att göra för att reducera havsörnsstammen med nuvarande lagstiftning, och det som går att göra är inte nödvändigtvis verkningsfullt.

Det menar Hanna Kondelin på landskapsregeringens miljöbyrå, som sitter med i arbetsgruppen.