• Kenth Häggblom, statistikchef på ÅSUB
En längre intervju med statistikchefen på ÅSUB, Kenth Häggblom (från Åland idag)
Publicerad: onsdag, 12 juni, 2019 - 17:36

Enpersonshushåll ökar närmaste tio åren erfar ÅSUB

Den årliga statistiken gällande familj och hushåll för 2018 har ÅSUB publicerat. Vi kan räkna med ett större antal äldre som bor ensamma kan vi räkna med att enpersonshushåll kommer att öka under de närmaste tio till tolv åren, berättar Kenth Häggblom, statistikchef vid ÅSUB

ÅSUB har publicerat statistiken för familj och hushåll för 2018. Kenth Häggblom är statistikchef vid ÅSUB och berättar att antalet äldre är växande och det är stora årskullar som går i pension varje år. Det finns alltså ett större antal som blir 65, 75 och 85 inom de närmaste decennierna och därför kan vi räkna med att antalet enpersonshushåll ökar inom de närmaste tio till tolv åren.