Här kan du lyssna på diskussionen.
Publicerad: tisdag, 14 november, 2017 - 17:38

Diskussion om våld i nära relationer

Nästan var tredje ålänning har någon gång under sitt liv blivit utsatt för våld i nära relationer, närmare bestämt 28 procent. Det visar en färsk undersökning som landskapsregeringen låtit göra.

Ettusen ålänningar i åldrarna 18-79 år har slumpvis valts för att svara på en enkät och svarsfrekvensen var 49 procent.

36 procent av kvinnorna och 20 procent av männen svarade att de någon gång utsatts för våld. Som våld definierades fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, hot om våld och materiellt våld. Det psykiska och fysiska våldet var vanligast, efterföljt av hot om våld.

Hur går vi vidare? Hur kan den här rapporten vara till hjälp i vårt gemensamma arbeta med att förebygga och upptäcka och stötta sde utsatta av våld i nära relationer?
Vi bjöd in Sirpa Mankinen. Vårdchef vid ÅHS, Olof Lindqvist, kriminalkommisarie vid polisen och Linda Nordmyr, föreståndare för skyddshemmet Tallbacken för att höra deras tankar om vad undersökningen kan bidra till.