Publicerad: onsdag, 30 augusti, 2017 - 16:26
  • Företagsrådgvare Susanne Olofsson talar mer om riskerna med öppna bolag. Foto: Totte Vesterlund.

Bättre kunskap om öppna bolag

Medvetenheten om öppna bolag har blivit bättre efter att kollegan till bokföraren som förskingrade pengar blivit ersättningsskyldig

I slutet av 2014 dömdes en bokförare till 1 år och 9 månaders fängelse och att betala 800.000 euro i ersättningar för att ha förskingrat pengar av sina kunder. Eftersom denna inte hade möjlighet att betala skadestånd stämdes bokföringsbyrån som den dömda drev tillsammans med en annan bokförare i ett öppet bolag där man är solidariskt ansvariga för det som sker i bolaget. Det ledde till att också den delägare som inte förskingrat pengar av tingsrätten dömdes att betala drygt 200.000 euro i skadestånd, en dom som hovrätten slog fast i december i fjol. Sen ville den förskingringsdömda bokförarens kollega få sitt ärende prövat i Högsta domstolen, HD, men HD har beslutat att besvärstillstånd inte meddelas och att hovrättens dom står fast. Vi har tagit reda på mer om risker och möjligheter med öppna bolag.