Publicerad: tisdag, 24 mars, 2020 - 18:09
  • Jenna Gestranius

Ålands idrott söker lösningar för föreningar

Ålands idrott för en dialog med landskapsregeringen för att finna lösningar på om och i så fall hur man kan stöda idrottsorganisationerna.

Många idrottsföreningar har tagit kontakt med Ålands idrott med anledning av att verksamheterna helt eller delvis ligger nere. Nu önskar Ålands idrott att alla föreningar och förbund svarar sanningsenligt på de enkäter som Ålands idrott har sammanställt i hopp om att få en tydlig bild över hur de olika verksamheterna har påverkats av undantagstillståndet och vilka behov av hjälp och stöd som finns.

Vi hör sportchef Jenna Gestranius om den dialog som Ålands idrott hittills har haft med landskapsregeringen.