• Linnea Johansson, chef på näringsavdelningen
Linnea Johansson, chef på näringsavdelningen
Publicerad: onsdag, 22 maj, 2019 - 17:51

Ålands framtidsutsikter ur ett EU-perspektiv

EU-kommissionen har skrivit en rapport och i den så lyfts rekommendationer för framtiden om vad som bör tas i beaktning när nya EU-program för perioden 2021-2027 skrivs.

EU-kommisionen gör varje år en landsrapport för varje medlemsstat inom EU för att på ett bättre sätt kunna följa upp hur ekonomin är i de olika medlemsländerna. Detta är första gången som kommisionen har kommit till Åland för att presentera den här rapporten som innehåller rekommendationer och vägledning gällande vad Åland bör satsa på framöver, berättar Linnea Johansson, chef på näringsavdelningen.